סוכנות ביטוח - רועי חן | בזל 3 פתח תקוה למשלוח דואר: ת.ד. 963 פתח תקוה 49109 | טל' 03-5408029, 03-5492067 פקס' 03-5407321 נייד' 052-3387890
​ביטוח דירה

הבית ותכולתו הם רכושכם היקר !    העניקו לעצמכם שקט נפשי ותחושת ביטחון !

הבית ורכושכם היקר חשופים בפני גניבה, שריפה, נזקי מזג אוויר סוער, נזקי מים ואינסטלציה וכו' בנוסף דירתכם עלולה להוות מקור לפגיעה בנפש ועל כן חשוב ביותר לשלב כיסוי צד ג' בביטוח.

אורחים, מבקרים, עובדים וכל מי שנוכח בדירה עלול להיפצע בדירה אם החליק ונפל, נחתך, נפגע מחפץ שנפל עליו ומעוד מגוון של גורמים ויכול לתבוע אותכם בסכומים גבוהים ביותר בהם תתקשו לעמוד.

ביטוח צד ג' חשוב מאוד מכיוון שגם ללא מבקרים בדירתכם אתם חשופים לפגיעה בצד ג' שכנים שיש אצלהם בדירה נזילה שמקורה בדירתכם, אש שפרצה אצלכם בבית וכילתה גם את דירת השכן. עציץ שנפל מהחלון ופגע בעובר-אורח.

ביטוח דירה: מה מבטחים?

ביטוח המבנה - מפני אירועים כגון פיצוץ בלוני גז, צנרת, קצר חשמלי, שריפה, נזקי טבע, נזק בזדון, הצפה ללא-תקנה, התמוטטות קירות וגג רעידת אדמה ועוד.

ביטוח התכולה -
הוא כנגד פריצה, גניבות, שריפה, נזקי טבע, הצפה קשה, רעידת אדמה וכו'.


בנוסף ניתן לרכוש כיסוי נזקי צנרת, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים, כיסוי לתכשיטים ועוד..

טיפים לביטוח דירה:

מומלץ ואף רצוי להזמין סוקר הביתה ע"מ להעריך את הדירה ותכולתה שירות הערכה וביצוע סקר  משולם ע"י חברת הביטוח כשירות למבוטח מטעמנו.

ניתן ואף רצוי לרכוש כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך:
ביטוח התכולה מכסה אירועים ביטוחים בתוך הדירה (מקיף) ולא מחוצה לה - ניתן להרחיב הכיסוי גם מחוץ לדירה ואף לחו"ל.

תת ביטוח:
יש לוודא שסכומי הביטוח למבנה ולתכולה יהיו ריאלים הואיל ובמידה וסכומי הביטוח יהיו נמוכים מהערך הריאלי במקרה תביעה הפיצוי יהיה חלקי בלבד.

052-3387890